Melanie Visscher

Marleen Veldstra

Carlijn Blom

Mendy Moorman

Heleen van Putten

Melanie Visscher

 

’De manier waarop ik naar therapie kijk is niet dat het je leven zal veranderen, maar de manier waarop je je leven leeft.’

De keuzes die je maakt, de gebeurtenissen die je vormen, de eigenschappen waarmee je geboren bent, ze komen allemaal samen in de persoon die je bent op dit moment. In de meer dan 15 jaar dat ik als therapeut werk heb ik veel geleerd van de cliënten die ik heb mogen helpen. Honderden personen, klein en groot, allemaal met hun eigen, unieke persoonlijkheid, gevoelens, gedachten en gedrag. In het begin paste ik vooral toe wat mijn docenten en de boeken mij hadden geleerd. Gedurende de jaren en de ervaringen veranderde dat. Ik ging, wel met de kennis die ik heb opgedaan, op een andere manier kijken. De ander geeft zelf aan wat hij nodig heeft. Soms bewust, vaker nog onbewust. Van mijn cliënten heb ik het meest geleerd, ik heb geluisterd naar wat ze belangrijk vinden in een therapeut. Gekeken naar wat maakt dat er een verandering kon plaatsvinden. Gevoeld wat echt was. Zo ben ik langzaam gegroeid naar de therapeut die ik nu ben. Met mijn eigen stijl, kunde en methoden.

Ik heb me laten inspireren door de nieuwste behandelmethoden, geleerd van andere deskundigen op mijn eigen vakgebied en ver daarbuiten, zelf geoefend en nieuwe werkvormen bedacht en laten samenkomen met oude beproefde methoden. Ook volg ik supervisie en volg ik regelmatig bijscholing. Er is geen moment dat je niet in ontwikkeling bent, elke dag komen er nieuwe ervaringen bij, deze kunnen je remmen of je kunt ervan leren. Ik leer graag. Op professioneel gebied blijf ik me ontwikkelen door bijscholing te volgen en recente ontwikkelingen van de wetenschap bij te houden. Daarnaast word ik ook actief betrokken in de ontwikkeling van sociale wetenschap. Zo wordt mijn expertise ingezet in verschillende publicaties en onderzoeken.

‘Je leert door te ervaren, je kunt steeds maar weer uitgelegd krijgen hoe iets werkt, maar het kwartje valt pas wanneer je het zelf beleeft. Ervaren betekent, doen, beleven, voelen en bij jezelf ontdekken.’

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT). Dramatherapie behoort tot de vaktherapieën die als zelfstandige beroepsverenigingen lid zijn van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Voor opname in het beroepsregister (SRVB) van de FVB worden eisen gesteld aan opleiding, werkervaring, bij- en nascholing, intervisie en supervisie. De opleiding tot dramatherapeut is door de overheid erkend. Erkenning van de zelfstandig gevestigd dramatherapeut door de NVDT vindt plaats na registratie in het beroepsregister (SRVB). Ook sta ik ingeschreven bij de ACBS, een vereniging van therapeuten, onderzoekers en anderszins betrokkenen die zich bezighouden met Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Relational Frame Theory (RFT) en het functioneel contextualisme (FC). In mijn werk als behandelaar vind ik het van groot belang dat de methoden die ik gebruik of die mijn werk sterk beïnvloeden zoveel mogelijk bewezen effectief zijn. Ik ben dan ook voortdurend actief om te werken volgens de meest recente inzichten op het gebied van psychologie. Deze inzichten intregeer ik in mijn bestaande werkwijze en deze vormen samen één geheel.

Melanie Visscher

Eigenaar behandelcentrum Ervaringsgericht

Behandelaar

info@ervaringsgericht.nl

 

Marleen Veldstra

Sinds 2021 ben ik werkzaam bij zowel Ervaringsgerichte therapie als bij Oerzacht.

Zodra je contact zoekt met het behandelcentrum, is de kans groot dat je met mij in contact komt. Ik vind het fijn om jou welkom te heten en je vragen te beantwoorden of mee te denken in de mogelijkheden die jou het beste passen.

In het behandelcentrum Ervaringsgericht neem ik de praktische en ondersteunende zaken en taken op me. Van het doen van administratie tot plannen van een teamoverleg en alles wat daartussen zit. Binnen het team vind ik het fijn om mijn collega’s te ondersteunen waar ik kan, zo dat zij zich volledig kunnen richten op het behandelen van de cliënt. Daarbij heb ik zowel online als offline contact met cliënten en verwijzers. Ik maak graag verbindingen en hou deze concreet en persoonlijk.

Ik vind het heel fijn te werken in een klein en hecht team, zoals Ervaringsgericht dat heeft. Hierdoor kunnen we een ontspannen, persoonlijke sfeer behouden en uitstralen.

info@ervaringsgericht.nl

 

Carlijn Blom

Ik ben Carlijn Blom. Sinds 2019 ben ik werkzaam bij Ervaringsgerichte Therapie Apeldoorn als beeldend therapeut. Het beeldend werken biedt een uitkomst voor diegenen die liever niet alleen praten maar ook graag doen. Via een beeldende weg neem ik je aan de hand mee, waarbij we door middel van tekenen, schilderen, of boetseren, de problemen zichtbaar  en hanteerbaar maken door, met bewust gekozen oefeningen, de uitdagingen aan te gaan.

Ervaring met de technieken is helemaal niet nodig en de oefeningen worden altijd afgestemd op leeftijd en kunnen. Zo heb ik bijvoorbeeld ook gewerkt bij een revalidatie centrum voor blinde en slecht ziende mensen, waar het zoeken naar de juiste techniek zonder de visuele bevestiging de uitdaging was. Hier heb ik geleerd dat er altijd een oplossing is. Hierna ben ik aan het werk gegaan met fysiek beperkte mensen en hier kon ik op een ander vlak de zoektocht naar oplossingen voor het kunstzinnig werken voortzetten en werd ik bevestigd in mijn gedachte dat er altijd een oplossing te vinden is.

Ook binnen ons behandelcentrum kijk ik samen met de persoon die ik voor me heb, naar dat wat past en dat wat kan. Mijn kracht is om aan te sluiten en van daaruit mee te nemen op reis. Een reis die voor iedereen anders zal zijn en dat is precies wat dit werk zo mooi maakt. Ieder mens heeft iets anders nodig en samen zoeken we de beste weg.

Beeldend therapeut

carlijn@ervaringsgericht.nl

Werkzaam op maandag, dinsdag en vrijdag

 

Mendy Moorman

In 2008 heb ik de opleiding Pedagogische Wetenschappen afgerond aan de Universiteit in Nijmegen. Een theoretische opleiding waar ik onder andere veel heb mogen leren over onze ontwikkeling van baby tot volwassene, het menselijk gedrag en de werking van ons brein. Ik heb jaren gewerkt binnen een Behandelcentrum voor kinderen en jongeren met eetproblemen, slaapproblemen en zindelijkheidsproblematiek, waarbij vooral gedragstherapie en cognitieve therapie werd ingezet. Daarnaast heb ik de basisopleiding Systeemtherapie gedaan, waarbij veel aandacht is voor de onderlinge interactiepatronen binnen een systeem en de verbetering hiervan, om mijn therapeutische blik te verbreden. Jezelf blijven uitdagen en blijven ontwikkelen, dat vind ik belangrijk. 

Toen ik ruim 6 jaar geleden voor het eerst zelf moeder werd ervaarde ik de sterke verbinding met mijn dochter, vanaf het moment dat zij in mijn buik zat. Dit werd alleen maar sterker toen zij was geboren, zo klein en kwetsbaar dat ze was zo puur en krachtig tegelijk. De behoefte die ik had om te luisteren naar haar behoeften en te vertrouwen op de signalen die zij zelf gaf. Niet enkel vanuit boeken te benaderen wat nodig is, maar vooral ook vanuit gevoel, intuïtie en vertrouwen. Deze ervaring heeft mij niet alleen als moeder en als mens laten groeien, maar ook als therapeut en behandelaar.

Vaak geven cliënten zelf heel goed aan wat ze nodig hebben om te veranderen. Alleen weten ze niet altijd hoe ze dat moeten doen. De uitdaging is om verbinding te durven maken tussen je gedrag, je gedachten en je gevoelens. Mijn ambitie is om cliënten de ruimte en het vertrouwen te geven om zelf de kracht te ontwikkelen het beste uit zichzelf te halen, waar nodig gesteund door anderen. Samen geven wij invulling aan de vraag; hoe kan ik jou/jullie hierbij helpen? Wat past bij jou, zodat je het ook daadwerkelijk toepast en eigenmaakt?

Naast (cognitieve) gedragstherapie maak ik in de therapie ook veel gebruik van creativiteit, spel, mindfullness en ontspanningsoefeningen. Daarnaast ben ik aangesloten bij de NVO om mijn wetenschappelijke kennis op peil te houden, zodat ik de meest recente (wetenschappelijke) inzichten kan inzetten. Deze combinatie maakt dat ik een betrouwbare en capabele therapeut ben met als doel de ander te laten groeien en bloeien. Want ieder mens is het meer dan waard!

Orthopedagoog

mendy@ervaringsgericht.nl 

werkzaam op maandag en donderdag

 

Heleen van Putten

In 2004 ben ik afgestudeerd als dramatherapeut. Sindsdien heb ik gewerkt in de kinder-, jeugd-, en volwassenpsychiatrie waar ik veel ervaring heb opgedaan in het geven van therapie aan groepen en individuele cliënten. Ik heb me gespecialiseerd in zwangerschap en postpartum problematiek en ik heb daarbij ook ervaring opgedaan met het geven van (hechtings)therapie aan zwangere vrouwen en moeders met baby’s.

De kracht van dramatherapie is dat door middel van spel (her)ontdekt kan worden wat iemands kracht en eigen mogelijkheden zijn. Ook kunnen situaties uit de realiteit geoefend worden om ze vervolgens makkelijker in praktijk te kunnen uitvoeren. Daarnaast kunnen middels dramatherapie negatieve en/of traumatische ervaringen verwerkt worden.

Het mooie aan mijn vak vind ik de verschillende werkvormen waar ik gebruik van kan maken, maar bovenal spreekt het menselijke contact mij aan, doordat ik hen een steuntje in de rug kan bieden door verbinding met ze te maken.

Belangrijke speerpunten in de therapie zijn het bieden van een luisterend oor, het stellen van een vraag, iemand spiegelen, triggeren en/of uitdagen, en dat in een veilige therapeutische omgeving.

Een mens is nooit uitgeleerd, ook ik niet. Ik vind het leuk en fijn om me te verdiepen in verschillende methodes en werkvormen die ik gebruik in mijn werk. Voorbeelden hiervan zijn: speltherapie, psychodrama, theatersport en improvisatie. Ook heb ik diverse cursussen gevolgd: Mindfulness, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Schematherapie, ERT (Emotie Regulatie Therapie) en IMH (Infant Mental Health).

Daarnaast ben ik sinds 2017 VIB’ er (Video Interactie Begeleider).

Het geven van therapie staat voor mij gelijk aan samen kijken waar iemand vast in (dreigt) te lopen en samen ontdekken wat er nodig is en hierop inspelen.

Ik vind het belangrijk dat iemand zich gehoord, gezien en erkend voelt. Kleine stappen kunnen al grote (positieve!) veranderingen teweegbrengen.

Dramatherapeut

heleen@ervaringsgericht.nl

Werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag

Recensies

‘Ik heb een klein jaartje bij Ervaringsgericht in therapie gezeten. Ik was in het begin nogal zenuwachtig, heel erg onzeker en wist totaal niet wat ik moest verwachten. Melanie stelde mij binnen één sessie helemaal op mijn gemak. Ze is ontzettend lief en heeft een heel groot hart. Ze luistert aandachtig naar je, niks is te gek! Ze bespreekt samen de dingen met je en maakt het je comfortabel. In een jaar tijd ben ik van een klein onzeker meisje naar een zelfverzekerde jonge vrouw gegaan. Zoals ik vaker heb gezegd, iedereen zou een Melanie in zijn/haar leven moeten hebben!’

‘De praktijkruimte van Ervaringsgericht is ruimtelijk, overzichtelijk en licht. Het is een fijne ruimte waar je je meteen thuis voelt. Ze zorgen ervoor dat je je op je gemak voelt. Mijn therapeut heeft al haar aandacht voor je, ze is er helemaal voor jou! De reden dat ik koos voor ervaringsgerichte therapie is het niet alleen maar hoeven praten, maar ook doen ervaren en dus doen. Hoe spannend ik dat soms ook vond. Ze zorgt er voor dat er een juiste en goede balans tussen praten/ervaren maar ook een stukje theoretische uitleg. Ik dacht dat de therapie en de behandelaar twee aparte dingen waren. Maar eigenlijk zorgt zij ervoor dat deze therapievorm werkt omdat ze alles in elkaar integreert. Dat voelt prettig en natuurlijk.’

‘Ik kwam bij Ervaringsgericht met angst- en paniekklachten als gevolg van heftige gebeurtenissen in mijn prive-leven. Mijn behandelaar heeft mij ontzettend goed begeleid in het verwerken hiervan en heeft me geholpen inzicht te krijgen in de oorsprong van mijn angst- en paniekklachten en hoe hiermee om te gaan. Ik heb mijzelf beter leren kennen en ben hierdoor enorm gegroeid. Haar benadering is persoonlijk en voelt vertrouwd!’