Over  Ervaringsgericht

 

Ervaringsgericht is een behandelcentrum waar direct toegankelijke psychologische zorg geboden wordt.  De doelgroep bestaat uit kinderen, jongeren en volwassenen die hulp nodig hebben bij het omgaan met psychische problemen die zij ervaren in het (dagelijks) leven. Problemen worden op verschillende manieren aangepakt

In de ervaringsgerichte therapie pakken we de problemen aan op alle niveaus. Door er samen over te praten, én door het doen van oefeningen. De therapie is ervaringsgericht en dat betekent onder andere dat het gesprek een onderdeel is van behandeling naast andere werkvormen die gericht zijn op het beleven van wat je voelt, denkt en doet. Want niet alles wat je voelt is rechtstreeks in taal uit te drukken. Psychische problemen uiten zich op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door spanning in je lijf, zorgelijke gedachten of moeite met het uiten van je emoties.

|Ervaren betekent, doen, beleven, voelen en ontdekken|

In de ervaringsgerichte therapie pakken we de problemen aan op al deze verschillende niveaus. Ervaren betekent, doen, beleven, ontwikkelen, voelen en bij jezelf ontdekken. Door er samen over te praten, én door het doen van oefeningen. Met deze nieuwe kennis ga je op zoek naar andere manieren van omgaan met datgene wat jij moeilijk vindt en wat past bij wat jij wilt in het leven.

Kinderen (3 t/m 11 jaar)

Als ouder kun je je flink zorgen maken over je kind. Je merkt dat je kind niet lekker in z’n vel zit. Sommige kinderen trekken zichzelf terug, ze zijn angstig, verdrietig of hebben vaak hoofd- of buikpijn. Andere kinderen laten door boosheid, schreeuwen of niet meer luisteren zien dat het niet goed met ze gaat. Wanneer deze klachten niet vanzelf overgaan, kan het fijn zijn hulp in te schakelen. 

Kinderen

 

Jongeren (12 t/m 17 jaar)

Je kunt behoorlijk in de knoop zitten met jezelf. En dat kan op zoveel verschillende manieren. Wanneer het je niet lukt om tevreden te zijn, je voelt je ongelukkig of je weet niet de juiste manier om met lastige situaties om te gaan. Ben je op een punt aangekomen dat hoe goed je zelf ook je best doet, het gewoon niet meer lukt? Weet je stiekem ook wel dat je hulp kan gebruiken? Niet tof natuurlijk en zeker ook niet makkelijk. Want je bent niet gek of zo. En wilt ook echt niet dat iemand dat van je denkt. 

Jongeren

 

Volwassenen  

Psychische problemen uiten zich op verschillende manieren Bijvoorbeeld door spanning in je lijf, zorgelijke gedachten of moeite met het uiten van je emoties. Wanneer je geen contact maakt met wat je voelt dan kan dat leiden tot niet kloppende gedachten en aangepast gedrag. Je leidt je leven niet meer zoals je dat zou willen, maar bent voortdurend bezig om je aan te passen, om moeilijkheden te vermijden, al je energie te stoppen in overleven, jezelf te verdoven of je rent van probleem naar probleem. Je kunt dan het gevoel hebben alle controle over je eigen leven kwijt te zijn. Je leven loopt niet (meer) zoals je wilt Het is van groot belang om contact te maken met lichamelijk en emotioneel gevoelde ervaringen en deze een betekenis te geven in je leven. Wanneer je geen contact maakt met wat je voelt of wanneer wat je voelt je helemaal overspoeld, dan kan dat leiden tot niet kloppende gedachten en aangepast gedrag. Je leidt je leven niet meer zoals je dat zou willen, maar bent voortdurend bezig om je aan te passen, om moeilijkheden te vermijden, al je energie te stoppen in overleven, jezelf te verdoven of je rent van probleem naar probleem. Je kunt dan het gevoel hebben alle controle over je eigen leven kwijt te zijn

Volwassenen

 

‘De ervaringsgerichte therapie in dit behandelcentrum is eigenlijk precies wat de naam Ervaringsgericht zegt. Door bepaalde oefeningen te doen, ontmoette ik als het ware de dingen waar ik mee worstelde in een concrete situatie. In de therapievormen die mij werden geboden, werd ik geconfronteerd met mijn eigen gedragspatronen. Die confrontatie was niet altijd makkelijk, maar het maakte heel snel duidelijk in welk gedrag ik mijn problemen vertaalde. In gesprekken zochten we vervolgens naar de onderliggende oorzaken en pijn.’

In gesprekken zochten we vervolgens naar de onderliggende oorzaken en pijn. Mijn behandelaar leerde me eerst acceptatie en hielp me vervolgens realistische perspectieven op verandering te ontwikkelen.

In de veiligheid die zij creëerde, durfde ik het iedere keer weer aan om een stap verder te zetten in dit proces. Het heeft me enorm geholpen mezelf te waarderen en van daaruit te handelen in plaats van me te laten leiden door negatieve gedachten of gevoelens.’

Persoonlijk, betrokken en deskundig Een groep betrokken en deskundige therapeuten werken onder leiding van eigenaresse en behandelaar Melanie Visscher samen in een hecht en gepassioneerd team. Ons behandelcentrum is kleinschalig en dat betekent dat we de voordelen van team en klein met elkaar combineren-

Klein:

 • Korte lijnen,
 • Persoonlijk,
 • Geen nummers, maar echt contact
 • Aandacht en focus

Team:

 • Variatie in aanbod, keuze op basis van beschikbaarheid, klik of methode
 • Direct overleg,
 • Wachtlijsten zijn minimaal, of niet bestaand

Ons huidige aanbod:

 • Orthopedagogie
 • Dramatherapie
 • Speltherapie
 • Creatieve therapie Beeldend
 • Cognitieve gedragstherapie:
 • Schematherapie en
 • Acceptance en commitmenttherapie (ACT)
 • Emotiegerichte therapie
 • Mindfulness
 • Oudergesprekken- en begeleiding
 • Schoolobservaties