Cliënten van Behandelcentrum Ervaringsgericht worden verwezen door huisartsen, samenwerkende psychotherapeuten of andere hulpverleners en zorginstellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Ook kun je op eigen initiatief je aanmelden door bijvoorbeeld het contactformulier in te vullen op deze website.  

Aanmelden

  Wanneer je je aanmeldt bij de praktijk, volgt er als eerste een intakegesprek. In dit gesprek vertel je wat de klachten of problemen zijn waarvoor je je bij de praktijk hebt aangemeld. Samen met de therapeut breng je de problematiek in kaart. Wanneer nodig kan hiervoor ook gebruik worden gemaakt van psychologische tests en/of vragenlijsten. In dit gesprek bekijken we samen wat de meest geschikte vorm van behandeling zal zijn voor de in dit gesprek gestelde behandeldoelstelling(en).

De behandelovereenkomst

  Na deze eerste afspraak verwerkt de therapeut alle gegevens in een behandelovereenkomst. Hierin staan de verzamelde gegevens en de afspraken die tussen jou als cliënt en de behandelaar gemaakt worden. Voorafgaande aan de start van de behandeling kun je deze rustig doorlezen en ondertekenen. Zo kunnen er achteraf geen misverstanden ontstaan over de rechten en plichten die voortkomen uit het contact tussen hulpverlener en cliënt.

De behandelsessies

Een behandelsessie bestaat uit meer dan alleen “het praten over”. De therapie is ervaringsgericht en dat betekent onder andere dat het gesprek een onderdeel is van behandeling naast andere werkvormen. De behandeling bestaat daarnaast dus ook uit het doen van verschillende ervaringsgerichte oefeningen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan rollenspel, werken met houding en lichaamstaal, aandachtsgerichte oefeningen en opdrachten op papier uitwerken om je gedachten te ordenen. Er zijn veel mogelijkheden die afgestemd worden op de persoon en wat er nodig is om bijvoorbeeld inzicht te krijgen, of te leren op een anderen manier te reageren op lastige situaties. Je leert door te ervaren, je kunt steeds maar weer uitgelegd krijgen hoe iets werkt, maar het kwartje valt pas wanneer je het zelf beleeft. Ervaren betekent, doen, beleven, voelen en bij jezelf ontdekken. De verschillende behandelvormen in de praktijk zijn:

  • Ervaringsgerichte therapie
  • Cognitieve Gedragstherapie
  • Dramatherapie
  • Beeldende therapie
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  • Schematherapie
  • Mindfulness
  • Familie-opstellingen

 

Wil je weten bij welke klachten de behandelvormen goed werken?

Ja graag

‘Het heet niet voor niets Ervaringsgerichte therapie. Ervaren staat centraal. Natuurlijk ga ik het gesprek met je aan, maar juist de beleving is zo ontzettend belangrijk. Terug naar de basis, ervaren wie je bent, voelen waar de blokkades zitten. Samen op zoek naar wat je nu echt wil in je leven. Met de nadruk op samen.’

 

‘Wil je de problemen echt bij de wortel aanpakken? Dan is alleen ‘weten’ wat er scheelt niet genoeg. Ervaren, voelen wat er niet klopt en de motivatie hebben hiermee aan de slag te gaan, dat is wat werkt!’