Ervaren is?

In het woordenboek:

ervaring,        v. (-en), ondervinding.

Synoniemen van ervaring:

Beleving, vaardigheid, gevoel, belevenis, kennis, kundigheid, gewaarwording, een sensatie, ondervinding, ontwikkeling, experiëntie.

In je leven ben je voortdurend druk me het verwerken van informatie die op allerlei manieren bij je binnenkomt. Al die prikkels moet je verwerken en opslaan.

Nu kun je een boom zien en ‘weten dat’ het een boom is. Deze prikkel kun je benoemen en begrijpen met taal en wordt opgeslagen als “cognitie”.

Je kunt ook bij die boom staan en vanuit je ooghoek zien dat er een appel naar beneden valt net naast je hoofd. Je schrikt, je hart gaat te keer en je springt opzij. Dit is een combinatie van prikkels die op een andere manier opgeslagen wordt in je geheugen. Het ‘voelen dat’ is breder en wordt opgeslagen als een emotionele ervaring. Deze opslag is een stuk ingewikkelder en kan niet rechtstreeks in taal uitgedrukt worden.

Gevoelens, herinneringen, overtuigingen, waarden, gedachten en ervaringen worden steeds samengevoegd om de wereld om je heen, die steeds maar veranderd, te begrijpen. Zo ben je altijd bezig jezelf verder te ontwikkelen, al je ervaringen en de manier waarop je deze verwerkt voeg je samen in je hersenen en zorgen ervoor dat je beseft wat je doet en wie je bent.

Je bent geen vast gegeven of duidelijk omlijnd object, waarbij wat je doet, voelt en denkt vast staat. Je zou jezelf kunnen zien als een proces, waarbij je van moment tot moment jezelf waardeert, bepaalt wie je bent en wat je wilt doen. Je houdt rekening met de opgedane ervaringen tot op dat moment en de ervaringen die je in de toekomst verwacht te hebben en bovendien met de omgeving waar je je op dat moment in bevindt.

Niet alleen die verschillende ervaringen, maar ook je karakter en je omgeving vormen jou als mens. Deze horen een harmonieus geheel te vormen. Wanneer dit niet het geval is en er een conflict ontstaat tussen bijvoorbeeld gevoelens en overtuigingen of tussen wensen en angsten, kunnen problemen in het functioneren ontstaan.

Het is van groot belang om contact te maken met lichamelijk en emotioneel gevoelde ervaringen en deze een betekenis te geven in je leven. Wanneer je geen contact maakt met wat je voelt of wanneer wat je voelt je helemaal overspoeld, dan kan dat leiden tot niet kloppende gedachten en overtuigingen en daarop aangepast gedrag. Je leidt je leven niet meer zoals je dat zou willen, maar bent voortdurend bezig om je aan te passen, om moeilijkheden te vermijden, al je energie te stoppen in overleven, jezelf te verdoven of je rent van probleem naar probleem. Je kunt dan het gevoel hebben alle controle over je eigen leven kwijt te zijn.

Om daadwerkelijk andere keuzes in je leven te kunnen maken, om anders om te gaan met lastige situaties of met je gevoelens is het niet meer dan logisch om te werken met therapievormen die verder gaan dan alleen praten over… Je gaat ervaren en vanuit deze ervaring doen en begrijpen.

Om problemen in het functioneren te voorkomen en aan te pakken moet je niet alleen ‘weten dat’ maar ook ‘voelen dat’.

  • Deel via

Lees ook

De plusvoorziening: Hulp aan overbelaste jongere...

In samenwerking met de plusvoorziening van FERM biedt behandelcentrum Ervaringsgericht kortdurende maatwerktrajecten aan voor overbelaste jongeren die een grotere kans hebben op vroegtijdige schoolverlating. Wanneer een jongere (t/m 23 jaar) vastloopt door bijvoorbeeld psychische problemen, of een thuissituatie die niet […]

Durf jij stil te staan?

We zijn zo gewend aan actie in ons leven, continu wat te doen te hebben, altijd onderweg, dat we niet meer goed weten hoe we zonder dat alsmaar aanwezige ‘moeten’ kunnen. Bijna iedereen lijkt tegenwoordig wel last te hebben van […]

De behandeling van angst

De behandeling van angst bij behandelcentrum Ervaringsgericht bestaat uit maatwerk. Toch hebben we een duidelijke visie op wat angst nu precies is en vooral ook; Hoe zorg je ervoor dat angst niet meer de regie overneemt van je leven. Jij […]