Dramatherapie

Dramatherapie is een behandelvorm die zich richt op psychische, sociale en emotionele problemen. Het doel is om deze problemen op te heffen, overwinnen, onderkennen, verminderen of accepteren.

 

Op een speelse manier werken aan je problemen

 

Binnen dramatherapie wordt gebruik gemaakt  van verschillende theaterwerkvormen en expressietechnieken zoals bijvoorbeeld rollenspellen, improvisatie, theaterteksten, regisseren, gedichten en decors. Het Griekse woord ‘drama’ betekent handelen en daar ligt ook het accent binnen dramatherapie. Door op een ‘speelse’ manier met je problemen aan de slag te gaan, kan het je helpen er op een andere manier tegenaan te kijken. De therapeut zet de genoemde technieken bewust in om een acceptatie- en/of veranderingsproces op gang te brengen.

Dramatherapie is gericht op de totale persoon, zowel in houding, stem, beweging als in emoties en in cognitieve en zintuiglijke zin.

 

Dramatherapie = ervaren

 

Dramatherapie werkt ervaringsgericht: in de therapiesituatie kun je experimenteren met gevoelens of met gedrag en ervaren wat dit met je doet. Omdat je jezelf inzet bij het zoeken naar nieuwe vormen kun je makkelijker een directe link leggen tussen de spelsituatie en het dagelijkse leven. Het kan hierbij onder andere gaan om leren omgaan met ingrijpende ervaringen, leren omgaan met verschillende emoties, opbouwen van zelfvertrouwen en het aangeven van grenzen. Dramatherapie baseert de methoden en werkvormen mede op bestaande kennisvelden zoals psychologie, psychotherapie en orthopedagogiek.

De behandeling is gericht op het bereiken van veranderingen in doen, denken en/of voelen zodat je klachten verdwijnen, verminderen of dat je ermee leert omgaan

  • Deel via

Lees ook

Ervaringsgerichte therapie

Ervaringsgerichte therapie is een belevingsgerichte en inzichtgevende vorm van behandeling. De therapie maakt deel uit van één van de hoofdstromingen van de psychotherapie. De therapie is gericht op de persoon, de beleving en het proces. Persoonsgericht houdt in dat je behandelaar […]

Onze visie

De mens als soort wil voortbestaan   Voortplanten en overleven, of eigenlijk lang genoeg overleven om te kunnen voortplanten. Wij mensen hebben hiervoor steeds grotere hersenen gekregen zodat we dit op ‘slimme’ wijze kunnen doen. In deze slimme hersenen kun […]