Ervaringsgerichte therapie

Ervaringsgerichte therapie is een belevingsgerichte en inzichtgevende vorm van behandeling. De therapie maakt deel uit van één van de hoofdstromingen van de psychotherapie.

De therapie is gericht op de persoon, de beleving en het proces.

Persoonsgericht houdt in dat je behandelaar jou benadert als een uniek individu. Uitgangspunt is hoe je zelf tegen je klachten aankijkt. Hoe beleef, begrijp, ervaar en voel je de problemen en je eigen situatie? Welke betekenis hebben je klachten in je leven? Zo worden de klachten onderzocht en wordt de oorzaak ervan begrepen tegen de achtergrond van je eigen persoonlijke en unieke levenssituatie en levensgeschiedenis.

Belevingsgericht
Je behandelaar helpt je bij het stil durven staan bij de beleving van je emoties, pijnlijke gedachten en moeilijke situaties. Beleving betekent niet alleen op een verstandelijke manier kijken naar problemen, wat vaak leidt tot piekeren. Beleving betekent doorvoelen, doorleven en begrijpen. Dit proces geeft ruimte waarin oude overtuigingen kunnen veranderen en er meer keuzemogelijkheden komen.

Procesgericht
In het proces van gewaarworden, voelen, denken en handelen kunnen blokkades, ongezonde patronen of op lange termijn niet werkende strategieën ontstaan. We noemen dit copingstijlen; manieren van omgaan met lastige situaties, gevoelens of gedachten. Op korte termijn helpen ze je, maar op lange termijn belemmeren ze je het leven te leiden zoals je dat eigenlijk zou willen.

In de therapie leer je beter te voelen hoe wat je meemaakt op je inwerkt. Je leert om je eigen kwaliteiten en mogelijkheden in te zetten om op een nieuwe manier om te gaan met de moeilijkheden die je in je leven tegenkomt.

De houding van je behandelaar omvat verschillende aspecten; empathie (inleven in de ander), niet beoordelen, aanvaarden, echtheid en oprechtheid.

  • Deel via

Lees ook

De behandeling van angst

De behandeling van angst bij behandelcentrum Ervaringsgericht bestaat uit maatwerk. Toch hebben we een duidelijke visie op wat angst nu precies is en vooral ook; Hoe zorg je ervoor dat angst niet meer de regie overneemt van je leven. Jij […]

Onze visie

De mens als soort wil voortbestaan   Voortplanten en overleven, of eigenlijk lang genoeg overleven om te kunnen voortplanten. Wij mensen hebben hiervoor steeds grotere hersenen gekregen zodat we dit op ‘slimme’ wijze kunnen doen. In deze slimme hersenen kun […]

Schematherapie

Schema’s bepalen hoe je kijkt naar jezelf, naar anderen en naar de wereld om je heen. Voor de manier waarop je naar jezelf kijkt en naar anderen om je heen is de kiem gelegd in je kindertijd en is verder […]